Thông tin đề

ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2020 MÔN HÓA HỌC - Đề số 16
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
28/06/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 158417 - Gia Khánh Nguyễn Hoàng 0 0 0
-1593878107
1054
2 foto 203416 - QUANG THÀNH 0 0 0
-1593861112
1294
3 foto 198470 - hophuc03 0 0 0
-1593744775
1484
4 foto 246119 - hoangnhattan 0 0 0
-1593711853
5839
5 foto 250201 - Trần Văn Cường 0 0 0
-1593699431
1530
6 foto 190071 - hongnhung0272 0 0 0
-1593696575
1086
7 foto 207401 - vinh 0 0 0
-1593687116
2138
8 foto 244044 - hoangnguyenanhthu 0 0 0
-1593644397
2410
9 foto 239078 - songviuocmo1957 0 0 0
-1593585414
1140
10 foto 241888 - songngoc 0 0 0
-1593358360
1234