Thông tin đề

PLUS-VC01.Bài 1: Chinh phục các dạng toán khó KIM LOẠI TÁC DỤNG PHI KIM (Đề 4)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
08/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 248182 - YenNguyen09 42 10 10 21:52 21/03/2020
00:00:56
5101
2 foto 204133 - hongngoc2808 42 10 10 23:39 28/11/2021
00:01:09
24193
3 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 42 10 10 17:40 16/05/2021
00:01:32
4048
4 foto 288111 - khiem281281 42 10 10 10:32 19/09/2021
00:44:42
1714
5 foto 238344 - Nguyễn Thế Sơn 42 10 10 11:19 06/07/2020
00:45:00
16610
6 foto 227564 - Quỳnh Tú 37 9 9 19:18 27/01/2020
00:45:00
7071
7 foto 246255 - nhinhinhibs 36 9 9 22:32 30/01/2020
00:01:34
2036
8 foto 257342 - Châu Nhi 33 8 8 23:20 04/05/2020
00:00:33
8037
9 foto 293892 - Hưởng Đinh 12NC3 27 7 7 12:23 22/03/2021
00:35:55
11308
10 foto 240038 - leminhkhoi2k4 27 7 7 15:30 18/11/2021
00:44:59
28617