Thông tin đề

Đề SỞ số 03. Sở GD&ĐT Phú Thọ - Lần 1
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
03/05/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 118046 - Nguyễn Việt Tâm 74 9.5 38 21:46 17/07/2020
00:15:24
2489
2 foto 226060 - nguyen huy 72 9.25 37 23:34 19/05/2020
00:50:00
8606
3 foto 157719 - longvunguyen10 69 9 36 23:18 19/05/2020
00:44:14
16724
4 foto 264191 - Lê văn san 69 9 36 15:37 19/05/2020
00:48:41
9336
5 foto 268806 - BLINK 68 9 36 14:49 19/05/2020
00:39:45
4731
6 foto 239307 - try hard 77 8.75 35 15:53 19/05/2020
00:30:42
10391
7 foto 275144 - vo1quoc2hien34 76 8.75 35 21:33 02/08/2020
00:50:00
3974
8 foto 153765 - Nam Phong 65 8.75 35 11:11 29/07/2020
00:10:56
15360
9 foto 263039 - Trần Huỳnh An 65 8.75 35 21:42 19/05/2020
00:47:07
5283
10 foto 271539 - Trường chăm học 65 8.75 35 21:03 19/05/2020
00:50:00
5332