Thông tin đề

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2020 - Đề số 1
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

10 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
25/01/2020

Giới thiệu đề

Chúc các em khai bút thành công và có 1 năm học thắng lợi !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 263534 - Vũ Trung Ninh 20 10 10 00:30 26/01/2020
00:00:26
1020
2 foto 205624 - RM 20 10 10 21:25 29/01/2020
00:00:33
1086
3 foto 263687 - Hong Quan Dinh 20 10 10 17:01 29/01/2020
00:00:35
1089
4 foto 244097 - lvhk091001 20 10 10 07:35 29/05/2020
00:00:46
8963
5 foto 258724 - Nguyễn Hồ Cẩm Nhung 20 10 10 23:09 16/02/2020
00:00:55
1020
6 foto 205978 - bdh0239 20 10 10 20:44 28/01/2020
00:00:59
1020
7 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 20 10 10 07:56 17/05/2020
00:01:17
16287
8 foto 244259 - Hoàng Thị Thu Hà 20 10 10 15:01 29/01/2020
00:01:28
2427
9 foto 263925 - Trịnh Dương 20 10 10 22:38 01/02/2020
00:01:53
1054
10 foto 224120 - Ngọc Ngô 20 10 10 15:55 25/01/2020
00:02:04
1561