Thông tin đề

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2020 - Đề số 2
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

10 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
26/01/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 263687 - Hong Quan Dinh 22 10 10 17:04 29/01/2020
00:00:29
1089
2 foto 226863 - KienTong 22 10 10 14:15 02/02/2020
00:00:33
5680
3 foto 263660 - Phan Thị Hương Trà 22 10 10 21:54 28/01/2020
00:00:41
1082
4 foto 244477 - Hoàng Thị Thu Hà 22 10 10 15:25 29/01/2020
00:00:44
1891
5 foto 224120 - Ngọc Ngô 22 10 10 13:39 26/01/2020
00:01:02
1561
6 foto 228175 - tamnhu2509 22 10 10 11:45 26/01/2020
00:01:04
5794
7 foto 118347 - duynam3802 22 10 10 20:38 27/01/2020
00:01:08
5772
8 foto 67138 - letrongduong000 22 10 10 14:10 26/01/2020
00:01:13
1837
9 foto 264032 - Phùng Đức Long 22 10 10 07:42 03/02/2020
00:01:38
1051
10 foto 229608 - FIGHTING 22 10 10 08:31 11/04/2020
00:02:25
7307