Thông tin đề

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2020 - Đề số 3
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

10 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
27/01/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 228175 - tamnhu2509 26 10 10 09:35 27/01/2020
00:00:55
5794
2 foto 244477 - Hoàng Thị Thu Hà 26 10 10 15:27 29/01/2020
00:00:55
1891
3 foto 263687 - Hong Quan Dinh 26 10 10 17:08 29/01/2020
00:00:55
1089
4 foto 263899 - Nguyễn Thùy Linh 26 10 10 17:56 01/02/2020
00:01:03
1026
5 foto 262416 - Hoàng Minh Đức 26 10 10 14:16 02/02/2020
00:01:58
1051
6 foto 207578 - Event Horizon 26 10 10 10:22 27/01/2020
00:02:21
16418
7 foto 263493 - Thục Thi 26 10 10 21:02 28/01/2020
00:02:51
1073
8 foto 95760 - Bùi Thị Trà My 26 10 10 22:04 29/01/2020
00:03:18
1080
9 foto 224120 - Ngọc Ngô 26 10 10 22:12 28/01/2020
00:03:47
1561
10 foto 244346 - Cuongyk 26 10 10 10:12 04/02/2020
00:05:40
6483