Thông tin đề

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2020 - Đề số 4
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

10 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
28/01/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 263687 - Hong Quan Dinh 21 10 10 22:06 29/01/2020
00:00:24
1089
2 foto 263651 - Đinh Hồng Quân 21 10 10 20:24 28/01/2020
00:00:36
1039
3 foto 89013 - Nguyễn Mai Linh 21 10 10 11:15 28/01/2020
00:00:40
1553
4 foto 228175 - tamnhu2509 21 10 10 11:15 29/01/2020
00:00:47
5794
5 foto 244477 - Hoàng Thị Thu Hà 21 10 10 15:28 29/01/2020
00:00:47
1891
6 foto 263660 - Phan Thị Hương Trà 21 10 10 22:03 28/01/2020
00:00:55
1082
7 foto 227163 - Hồng Hương 21 10 10 23:04 07/02/2020
00:00:56
2169
8 foto 268806 - BLINK 21 10 10 20:28 08/05/2020
00:00:57
4731
9 foto 207578 - Event Horizon 21 10 10 02:47 28/01/2020
00:01:04
16418
10 foto 247608 - Luong Đinh Quy 21 10 10 10:41 13/02/2020
00:01:05
1165