Thông tin đề

PLUS-VC01.Bài 2: Chinh phục các dạng toán kim loại tác dụng dung dịch muối (Đề 4)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:04
26/12/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 204133 - hongngoc2808 38 10 10 11:02 05/12/2021
00:01:56
24193
2 foto 288111 - khiem281281 38 10 10 20:49 21/09/2021
00:13:08
1714
3 foto 300396 - NguLaoThaiBinh 33 9 9 14:52 22/05/2021
00:24:33
4389
4 foto 227564 - Quỳnh Tú 33 9 9 12:00 30/01/2020
00:24:44
7071
5 foto 238344 - Nguyễn Thế Sơn 33 9 9 00:12 10/07/2020
00:30:00
16610
6 foto 251896 - Hạ Trắng 28 8 8 10:51 17/02/2020
00:30:00
5986
7 foto 246268 - Lanhhanthienbang2k2 26 7 7 09:17 21/02/2020
00:30:00
3835
8 foto 240038 - leminhkhoi2k4 23 7 7 16:06 20/11/2021
00:30:00
28617
9 foto 246255 - nhinhinhibs 19 6 6 22:06 01/02/2020
00:01:39
2036
10 foto 246280 - Sừ Lai Đạt 17 5 5 22:18 25/05/2020
00:30:00
1113