Thông tin đề

PLUS-HC03.Bài 1: Chinh phục các dạng toán về muối amoni hữu cơ (Đề 4)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
30/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 267804 - KhanhHien09 40 10 20 19:08 16/03/2020
00:28:13
1502
2 foto 240038 - leminhkhoi2k4 40 10 20 22:25 12/11/2021
00:48:57
28617
3 foto 204133 - hongngoc2808 37 9.5 19 06:19 27/11/2021
00:02:02
24193
4 foto 227564 - Quỳnh Tú 37 9.5 19 17:31 10/02/2020
00:26:42
7071
5 foto 263355 - Jennie ❤ 37 9.5 19 20:09 10/04/2020
00:27:58
3492
6 foto 221595 - Trịnh Thị Khanh 37 9.5 19 15:27 14/02/2020
00:28:43
2665
7 foto 104603 - ❤️ 37 9.5 19 17:46 02/05/2020
00:39:55
6711
8 foto 31536 - Minh Quang Phạm 35 9 18 21:21 08/05/2020
00:02:09
14777
9 foto 246255 - nhinhinhibs 34 9 18 19:14 09/02/2020
00:04:13
2036
10 foto 310311 - Quỳnh Giang 34 9 18 15:55 16/03/2022
00:05:05
18410