Thông tin đề

PLUS-HC03.Bài 1: Chinh phục các dạng toán về muối amoni hữu cơ (Đề 5)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
01/12/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 239408 - Gly Ala Ala 40 10 20 20:08 09/04/2020
00:02:25
9587
2 foto 204133 - hongngoc2808 37 9.5 19 06:26 27/11/2021
00:01:38
24193
3 foto 246255 - nhinhinhibs 37 9.5 19 22:26 12/02/2020
00:02:10
2036
4 foto 263355 - Jennie ❤ 37 9.5 19 20:37 10/04/2020
00:22:51
3492
5 foto 13226 - viet2000 37 9.5 19 14:32 10/04/2020
00:24:00
6218
6 foto 163039 - Nguyễn Văn Hoàn 37 9.5 19 22:31 09/05/2020
00:27:40
3867
7 foto 267804 - KhanhHien09 37 9.5 19 16:47 21/03/2020
00:30:11
1502
8 foto 240038 - leminhkhoi2k4 37 9.5 19 05:55 13/11/2021
00:38:38
28617
9 foto 230361 - Phương Anh 35 9 18 22:30 16/03/2020
00:01:41
2645
10 foto 244311 - Hoàng Anh 34 9 18 16:39 31/03/2020
00:07:15
2955