Thông tin đề

PLUS-HC03.Bài 1: Chinh phục các dạng toán về muối amoni hữu cơ (Đề 6)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
02/12/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 267804 - KhanhHien09 37 9.5 19 18:08 21/03/2020
00:46:40
1502
2 foto 310311 - Quỳnh Giang 34 9 18 21:58 21/03/2022
00:49:31
18410
3 foto 256505 - Santhao2k2 34 9 18 21:50 04/05/2020
00:49:49
1270
4 foto 246148 - dovanduc2 34 9 18 00:34 03/03/2020
00:50:00
1053
5 foto 221595 - Trịnh Thị Khanh 33 8.5 17 10:45 15/02/2020
00:38:40
2665
6 foto 238344 - Nguyễn Thế Sơn 32 8.5 17 23:56 09/04/2020
00:41:06
16610
7 foto 293892 - Hưởng Đinh 12NC3 32 8.5 17 21:56 06/05/2021
00:46:13
11308
8 foto 227564 - Quỳnh Tú 32 8.5 17 11:13 12/02/2020
00:50:00
7071
9 foto 207578 - Event Horizon 31 8.5 17 15:44 06/02/2020
00:47:00
16418
10 foto 230361 - Phương Anh 31 8.5 17 02:34 25/03/2020
00:50:00
2645