Thông tin đề

PLUS-HC03.Bài 1: Chinh phục các dạng toán về muối amoni hữu cơ (Đề 7)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
03/12/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 240038 - leminhkhoi2k4 20 10 10 11:34 13/11/2021
00:19:40
28617
2 foto 244311 - Hoàng Anh 20 10 10 17:23 28/03/2020
00:25:00
2955
3 foto 293892 - Hưởng Đinh 12NC3 18 9 9 22:24 06/05/2021
00:23:38
11308
4 foto 101740 - nobitagnt 17 9 9 23:24 13/02/2020
00:23:59
11881
5 foto 263355 - Jennie ❤ 17 9 9 11:48 11/04/2020
00:25:00
3492
6 foto 207578 - Event Horizon 17 9 9 16:19 06/02/2020
00:25:00
16418
7 foto 226060 - nguyen huy 17 9 9 11:44 01/05/2020
00:25:00
8606
8 foto 13226 - viet2000 15 8 8 16:41 10/04/2020
00:25:00
6218
9 foto 267804 - KhanhHien09 15 8 8 16:14 22/03/2020
00:25:00
1502
10 foto 310311 - Quỳnh Giang 14 8 8 20:36 27/03/2022
00:24:59
18410