Thông tin đề

PLUS-HC03.Bài 1: Chinh phục các dạng toán về muối amoni hữu cơ (Đề 8)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
04/12/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 267804 - KhanhHien09 20 10 10 16:41 22/03/2020
00:17:30
1502
2 foto 230361 - Phương Anh 20 10 10 19:45 11/05/2020
00:23:13
2645
3 foto 263355 - Jennie ❤ 20 10 10 12:18 11/04/2020
00:24:36
3492
4 foto 13226 - viet2000 20 10 10 17:24 10/04/2020
00:24:50
6218
5 foto 240038 - leminhkhoi2k4 20 10 10 12:19 13/11/2021
00:25:00
28617
6 foto 256505 - Santhao2k2 17 9 9 17:06 08/05/2020
00:19:59
1270
7 foto 238344 - Nguyễn Thế Sơn 17 9 9 01:24 11/04/2020
00:22:57
16610
8 foto 246268 - Lanhhanthienbang2k2 17 9 9 21:32 04/02/2020
00:24:30
3835
9 foto 310311 - Quỳnh Giang 17 9 9 14:24 17/04/2022
00:24:57
18410
10 foto 227564 - Quỳnh Tú 17 9 9 20:05 30/03/2020
00:25:00
7071