Thông tin đề

PLUS-HC03.Bài 1: Chinh phục các dạng toán về muối amoni hữu cơ (Đề 9)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
05/12/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 293892 - Hưởng Đinh 12NC3 18 9 9 11:14 14/05/2021
00:19:08
11308
2 foto 245954 - Hoc24h 17 9 9 22:58 17/03/2020
00:25:00
2094
3 foto 256505 - Santhao2k2 17 9 9 21:53 08/05/2020
00:25:00
1270
4 foto 267804 - KhanhHien09 17 9 9 17:38 22/03/2020
00:25:00
1502
5 foto 244311 - Hoàng Anh 16 8 8 20:22 26/03/2020
00:25:00
2955
6 foto 310311 - Quỳnh Giang 14 8 8 21:17 26/04/2022
00:24:59
18410
7 foto 240038 - leminhkhoi2k4 14 8 8 21:23 13/11/2021
00:25:00
28617
8 foto 238344 - Nguyễn Thế Sơn 14 8 8 00:48 11/04/2020
00:25:00
16610
9 foto 246255 - nhinhinhibs 14 8 8 09:18 13/02/2020
00:25:00
2036
10 foto 101740 - nobitagnt 14 8 8 19:28 16/02/2020
00:25:00
11881