Thông tin đề

PLUS-HC03.Bài 1: Chinh phục các dạng toán về muối amoni hữu cơ (Đề 10)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
26/12/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 263355 - Jennie ❤ 20 10 10 19:54 11/04/2020
00:25:00
3492
2 foto 267804 - KhanhHien09 17 9 9 18:12 22/03/2020
00:25:00
1502
3 foto 293892 - Hưởng Đinh 12NC3 15 8 8 12:04 14/05/2021
00:25:00
11308
4 foto 254542 - Đặng Lê Duy 15 8 8 16:58 05/05/2020
00:25:00
3291
5 foto 244311 - Hoàng Anh 14 7 7 22:40 25/03/2020
00:25:00
2955
6 foto 33843 - Võ Tú Tài 12 6 6 03:48 29/06/2020
00:25:00
7176
7 foto 256505 - Santhao2k2 8 6 6 18:50 09/05/2020
00:25:00
1270
8 foto 240038 - leminhkhoi2k4 5 5 5 21:55 13/11/2021
00:21:00
28617
9 foto 310311 - Quỳnh Giang 5 5 5 20:15 02/05/2022
00:24:58
18410
10 foto 207578 - Event Horizon 5 5 5 20:47 06/02/2020
00:25:00
16418