Thông tin đề

Đề số 20: THPT NGÔ QUYỀN (Hải Phòng - Lần 1 - Mã 119)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
14/02/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Event Horizon 68 9 36 17:58 15/02/2020
00:50:00
16418
2 foto 201923 - Lê Lan Anh 41 6.75 27 21:53 22/06/2020
00:20:23
4322
3 foto 20246 - Bùi Duy Trường 0 0 0
-1594660767
1001
4 foto 163080 - minhtransong01 0 0 0 01:50 13/08/2020
00:00:03
7850
5 foto 179946 - Duy Tran 0 0 0 10:42 14/02/2020
00:00:04
1050
6 foto 237670 - duynguyenz 0 0 0 13:35 01/08/2020
00:00:43
1000