Thông tin đề

ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2020 MÔN HÓA HỌC - Đề số 03
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
12/02/2020

Giới thiệu đề

Đề thi được Thầy LÊ PHẠM THÀNH biên soạn công phu, theo đúng ma trận 2020, có tính định hướng và dự đoán cao.

Chúc các em chinh phục thành công đề thi này !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 109 9.5 38 01:34 13/04/2020
00:50:00
11592
2 foto 201923 - Lê Lan Anh 108 9.25 37 17:38 12/02/2020
00:34:07
4322
3 foto 157719 - longvunguyen10 105 9.25 37 23:58 09/03/2020
00:50:00
16724
4 foto 257579 - TrangThinh09 105 9.25 37 17:23 12/02/2020
00:50:00
3841
5 foto 228175 - tamnhu2509 103 9 36 16:32 14/02/2020
00:34:13
5794
6 foto 235755 - TXK 96 8.75 35 21:28 12/02/2020
00:50:00
3793
7 foto 246268 - Lanhhanthienbang2k2 95 8.75 35 21:17 12/02/2020
00:50:00
3835
8 foto 251896 - Hạ Trắng 93 8.5 34 15:12 17/02/2020
00:34:19
5986
9 foto 112007 - Nghiêm Thành Đạt 91 8.5 34 15:33 12/02/2020
00:50:00
2188
10 foto 207578 - Event Horizon 87 8.25 33 15:55 12/02/2020
00:50:00
16418