Thông tin đề

Đề CHUYÊN số 11: THPT Chuyên LÊ HỒNG PHONG (Nam Định - Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/02/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Event Horizon 71 9.25 37 09:25 15/02/2020 13313
2 foto 223119 - caothihop 62 8.25 33 09:43 18/02/2020 1496
3 foto 179946 - Duy Tran 0 0 0 10:42 14/02/2020 1071
4 foto 180619 - danh10tlhp 0 0 0 10:44 25/02/2020 2136