Thông tin đề

Đề CHUYÊN số 11: THPT Chuyên LÊ HỒNG PHONG (Nam Định - Lần 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
14/02/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 77 9.75 39 21:29 18/04/2020
00:24:16
9493
2 foto 244703 - nguyễn minh 77 9.75 39 10:22 10/06/2020
00:39:31
11974
3 foto 157719 - longvunguyen10 74 9.5 38 00:00 06/03/2020
00:03:11
16477
4 foto 264191 - Lê văn san 74 9.5 38 09:02 04/04/2020
00:17:11
9180
5 foto 179762 - caonhuttruong 74 9.5 38 06:42 20/04/2020
00:25:48
13493
6 foto 207578 - Event Horizon 71 9.25 37 21:25 15/02/2020
00:24:56
16418
7 foto 249243 - Phạm Anh Dũng 68 9 36 16:23 30/03/2020
00:38:06
8372
8 foto 240833 - thienthang123 66 8.5 34 21:11 12/06/2020
00:50:00
5466
9 foto 277814 - Toàn 62 8.5 34 11:55 11/07/2020
00:04:26
1386
10 foto 223119 - caothihop 62 8.25 33 21:43 18/02/2020
00:50:00
4848