Thông tin đề

PLUS-VC02.Bài 2: Phương pháp xử lý dung dịch sau điện phân (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
05/03/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 245954 - Hoc24h 38 10 10 21:32 18/03/2020
00:39:21
2094
2 foto 226060 - nguyen huy 38 10 10 11:27 23/03/2020
00:45:00
8606
3 foto 273452 - hoahocbaitap 38 10 10 15:46 22/05/2020
00:45:00
1486
4 foto 263355 - Jennie ❤ 38 10 10 20:37 05/04/2020
00:45:00
3492
5 foto 221595 - Trịnh Thị Khanh 35 9 9 21:17 11/04/2020
00:30:47
2665
6 foto 227564 - Quỳnh Tú 33 9 9 20:37 14/04/2020
00:40:11
7071
7 foto 257342 - Châu Nhi 32 9 9 20:06 13/03/2020
00:00:43
8037
8 foto 239408 - Gly Ala Ala 30 8 8 06:21 08/04/2020
00:02:21
9587
9 foto 112416 - lê nhật tú 16 5 5 15:44 05/05/2020
00:26:42
7981
10 foto 34122 - minoyce 11 4 4 18:08 06/03/2020
00:00:25
13277