Thông tin đề

PLUS-VC02.Bài 2: Phương pháp xử lý dung dịch sau điện phân (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
06/03/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 257342 - Châu Nhi 38 10 10 20:08 13/03/2020
00:00:56
8037
2 foto 263355 - Jennie ❤ 38 10 10 09:41 06/04/2020
00:45:00
3492
3 foto 273452 - hoahocbaitap 38 10 10 21:09 22/05/2020
00:45:00
1486
4 foto 226060 - nguyen huy 30 8 8 23:16 30/03/2020
00:45:00
8606
5 foto 227564 - Quỳnh Tú 19 6 6 21:42 14/04/2020
00:45:00
7071
6 foto 163039 - Nguyễn Văn Hoàn 21 5 5 18:58 06/03/2020
00:24:02
3867
7 foto 34122 - minoyce 10 4 4 06:57 10/03/2020
00:00:24
13277
8 foto 239408 - Gly Ala Ala 6 3 3 10:15 08/04/2020
00:41:20
9587
9 foto 221595 - Trịnh Thị Khanh 5 1 1 22:04 11/04/2020
00:22:25
2665
10 foto 245954 - Hoc24h 4 1 1 21:44 18/03/2020
00:11:09
2094