Thông tin đề

ĐỀ OFF 2K2 - ĐỀ CB SỐ 08
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
22/03/2020

Giới thiệu đề

Yêu cầu các em nghiêm túc - nỗ lực hết sức làm bài.

Phần thưởng:

+) TOP 1: 50K

+) TOP 2, 3: 30K

+) TOP 4, 5: 20K

+) TOP 6, 7, 8, 9, 10: 10K

Thầy sẽ Live chữa trong group lớp (thời gian cụ thể: 18h15 tối thứ 2, 23/3).

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 189530 - congpt02 94 10 40 15:23 22/03/2020
00:48:36
10306
2 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 12NC3 91 9.75 39 10:49 22/03/2020
00:50:00
13105
3 foto 257579 - TrangThinh09 89 9.75 39 17:49 22/03/2020
00:41:06
3841
4 foto 253528 - asteroids120102 88 9.75 39 14:51 22/03/2020
00:50:00
3786
5 foto 268987 - Vũ Thành Long 87 9.5 38 20:54 22/03/2020
00:44:43
1796
6 foto 253529 - Khanh 86 9.5 38 14:56 22/03/2020
00:49:32
6345
7 foto 268708 - 3333 85 9.5 38 21:34 22/03/2020
00:50:00
2616
8 foto 268819 - HienKhanh qua liệt môn hoá 85 9.25 37 21:58 22/03/2020
00:26:03
3356
9 foto 226361 - TrinhNgocNhat01 85 9.25 37 20:20 22/03/2020
00:31:28
1121
10 foto 268806 - BLINK 85 9.25 37 07:50 22/03/2020
00:50:00
4731