Thông tin đề

Luyện tập: Axit HCl
Lớp

10

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
23/03/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 270031 - Ngân Cấn 73 9.25 37 15:00 23/03/2020
00:50:00
1584
2 foto 270851 - Linh Phạm Mai 70 9 36 17:53 23/03/2020
00:44:09
4414
3 foto 270138 - hoangthaiquy 59 8.25 33 04:04 23/03/2020
00:50:00
1467
4 foto 269824 - Vũ Hải Đăng 53 7.75 31 11:00 23/03/2020
00:50:00
1544
5 foto 270223 - Minh Trang 52 7.5 30 17:48 23/03/2020
00:50:00
1527
6 foto 270681 - 41- Nguyễn Minh Thư 52 7.5 30 15:23 23/03/2020
00:50:00
1361
7 foto 270867 - Đức Phạm Lê 55 7.25 29 10:48 24/03/2020
00:50:00
1491
8 foto 269869 - Hang Hoang 54 7.25 29 17:17 23/03/2020
00:50:00
7473
9 foto 270126 - Trần Hoàng Lâm 49 7.25 29 18:08 23/03/2020
00:50:00
1439
10 foto 270697 - Dương Hà Anh 47 7.25 29 17:48 23/03/2020
00:50:00
1570