Thông tin đề

Phản ứng cộng của Hiđrocacbon (Luyện tập 01)
Lớp

11

Số câu

5 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/03/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 269836 - Nghiêm Quang Dũng 20 10 5 08:05 03/04/2020
00:04:06
1020
2 foto 270224 - Duy Phạm Vũ 20 10 5 09:17 03/04/2020
00:08:13
1020
3 foto 269898 - buichauanh 20 10 5 01:49 03/04/2020
00:21:36
1020
4 foto 254376 - Lê Minh Hoàng 15 8 4 06:59 03/04/2020
00:04:29
1015
5 foto 269864 - duongnguyen105 15 8 4 04:09 03/04/2020
00:06:51
1015
6 foto 270253 - Nguyễn Thu Phương 15 8 4 06:28 03/04/2020
00:12:12
1015
7 foto 270295 - Nguyễn Phương Quỳnh Chi 10 6 3 04:12 03/04/2020
00:50:00
1010
8 foto 270293 - _29 Hippo 0 0 0
-1585930017
9 foto 270267 - Nguyễn Quang Minh 0 0 0
-1585559519
10 foto 270105 - Quân Nguyễn Trường 0 0 0
-1585283281