Thông tin đề

Luyện tập: Muối Halogenua
Lớp

10

Số câu

32 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
28/03/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 270851 - Linh Phạm Mai 81 9.06 29 05:01 28/03/2020
00:40:00
4414
2 foto 270223 - Minh Trang 81 9.06 29 16:49 28/03/2020
00:40:00
1527
3 foto 270682 - Duy Nguyễn 79 9.06 29 21:41 28/03/2020
00:37:39
1427
4 foto 270131 - Đoàn Minh Phương 78 8.75 28 16:51 28/03/2020
00:40:00
1592
5 foto 269824 - Vũ Hải Đăng 76 8.75 28 11:03 28/03/2020
00:40:00
1544
6 foto 270697 - Dương Hà Anh 75 8.75 28 16:46 28/03/2020
00:39:47
1570
7 foto 270340 - Phạm Xuân Dương 72 8.44 27 11:57 28/03/2020
00:31:36
1300
8 foto 270867 - Đức Phạm Lê 68 8.13 26 20:48 28/03/2020
00:30:09
1491
9 foto 269869 - Hang Hoang 65 8.13 26 22:54 28/03/2020
00:40:00
7473
10 foto 270137 - Nguyễn Sao Băng 59 7.5 24 11:13 28/03/2020
00:40:00
2817