Thông tin đề

ĐỀ OFF 2K2 - ĐỀ NC SỐ 11
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
31/03/2020

Giới thiệu đề

Yêu cầu các em nghiêm túc - nỗ lực hết sức làm bài.

Phần thưởng:

+) TOP 1: 50K

+) TOP 2, 3: 30K

+) TOP 4, 5: 20K

+) TOP 6, 7, 8, 9, 10: 10K

Thầy sẽ Live chữa trong group lớp (thời gian cụ thể: 15h00 chiều thứ 4, 1/4).

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 264820 - phamquanghung2002mc 77 9.75 39 17:29 31/03/2020
00:42:44
5613
2 foto 201923 - Lê Lan Anh 77 9.75 39 05:01 31/03/2020
00:43:45
4322
3 foto 253529 - Khanh 74 9.5 38 15:25 31/03/2020
00:49:30
6345
4 foto 268926 - dương nguyễn 74 9.5 38 17:46 31/03/2020
00:50:00
4083
5 foto 268678 - minhdung1505 74 9.5 38 12:12 31/03/2020
00:50:00
5257
6 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 12NC3 74 9.5 38 17:59 31/03/2020
00:50:00
13105
7 foto 268806 - BLINK 74 9.5 38 14:42 31/03/2020
00:50:00
4731
8 foto 268708 - 3333 71 9.25 37 22:45 31/03/2020
00:50:00
2616
9 foto 268861 - Pham Le Huong Linh 71 9.25 37 21:01 31/03/2020
00:50:00
3282
10 foto 268780 - Khanhlinh2962 68 9 36 20:13 31/03/2020
00:50:00
2577