Thông tin đề

Ôn tập nhóm halogen
Lớp

10

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
04/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 270031 - Ngân Cấn 95 9.75 39 17:46 04/04/2020
00:36:29
1584
2 foto 270131 - Đoàn Minh Phương 90 9.25 37 17:18 04/04/2020
00:36:39
1592
3 foto 270158 - Nguyễn Trọng Minh 12H6 88 9.25 37 21:01 04/04/2020
00:50:00
2236
4 foto 269824 - Vũ Hải Đăng 87 9.25 37 12:13 04/04/2020
00:39:46
1544
5 foto 269869 - Hang Hoang 87 9.25 37 11:52 04/04/2020
00:42:13
7473
6 foto 270572 - tranphuongthao2004 86 9.25 37 10:50 04/04/2020
00:40:29
1393
7 foto 270682 - Duy Nguyễn 85 9.25 37 20:16 04/04/2020
00:34:52
1427
8 foto 270340 - Phạm Xuân Dương 86 9 36 20:05 04/04/2020
00:37:13
1300
9 foto 270138 - hoangthaiquy 85 9 36 00:39 04/04/2020
00:27:24
1467
10 foto 270697 - Dương Hà Anh 85 9 36 17:18 04/04/2020
00:37:43
1570