Thông tin đề

ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2020 MÔN HÓA HỌC - Đề số 06
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
02/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244097 - lvhk091001 122 10 40 22:57 14/06/2020
00:03:57
8963
2 foto 239892 - NhungNguyenGV 122 10 40 23:37 10/04/2020
00:07:47
3442
3 foto 241267 - Nguyen Tien Anh 122 10 40 08:03 09/04/2020
00:12:58
6013
4 foto 235755 - TXK 122 10 40 10:37 12/04/2020
00:17:28
3793
5 foto 101740 - nobitagnt 122 10 40 17:37 05/04/2020
00:20:57
11881
6 foto 157719 - longvunguyen10 122 10 40 10:17 09/04/2020
00:31:02
16724
7 foto 118347 - duynam3802 122 10 40 15:09 14/07/2020
00:34:14
5772
8 foto 243900 - Imyen0501 122 10 40 22:38 16/07/2020
00:35:36
15996
9 foto 263355 - Jennie ❤ 122 10 40 22:01 04/05/2020
00:38:28
3492
10 foto 112007 - Nghiêm Thành Đạt 122 10 40 21:14 11/04/2020
00:41:02
2188