Thông tin đề

Oxi và nhóm VIA
Lớp

10

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
11/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 269869 - Hang Hoang 97 10 40 17:43 11/04/2020
00:33:13
7473
2 foto 270031 - Ngân Cấn 90 9.5 38 18:41 11/04/2020
00:30:51
1584
3 foto 270866 - Nakunz11 87 9.25 37 19:21 11/04/2020
00:05:03
1320
4 foto 270340 - Phạm Xuân Dương 87 9.25 37 22:21 11/04/2020
00:27:12
1300
5 foto 270139 - Minhh Châuu 86 9.25 37 11:43 11/04/2020
00:30:01
1416
6 foto 269825 - anhtu31082004 85 9.25 37 09:48 11/04/2020
00:19:26
1385
7 foto 270138 - hoangthaiquy 83 9 36 17:25 11/04/2020
00:20:51
1467
8 foto 270851 - Linh Phạm Mai 82 9 36 04:33 11/04/2020
00:17:53
4414
9 foto 270652 - Huy Trần 82 9 36 22:34 11/04/2020
00:25:16
1525
10 foto 270131 - Đoàn Minh Phương 80 8.75 35 16:46 11/04/2020
00:33:56
1592