Thông tin đề

Oxi và ozon
Lớp

10

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
18/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 270031 - Ngân Cấn 71 10 25 15:06 18/04/2020
00:26:16
1584
2 foto 269869 - Hang Hoang 67 9.6 24 12:26 18/04/2020
00:34:54
7473
3 foto 270717 - Kerenza Nguyễn 62 9.2 23 23:30 18/04/2020
00:26:40
1337
4 foto 270866 - Nakunz11 60 8.8 22 20:37 18/04/2020
00:32:34
1320
5 foto 270851 - Linh Phạm Mai 59 8.8 22 04:32 18/04/2020
00:16:07
4414
6 foto 270223 - Minh Trang 59 8.8 22 16:31 18/04/2020
00:23:12
1527
7 foto 269824 - Vũ Hải Đăng 59 8.8 22 11:27 18/04/2020
00:28:10
1544
8 foto 270697 - Dương Hà Anh 59 8.8 22 16:43 18/04/2020
00:31:07
1570
9 foto 270340 - Phạm Xuân Dương 55 8.4 21 21:31 18/04/2020
00:18:53
1300
10 foto 270131 - Đoàn Minh Phương 54 8.4 21 16:26 18/04/2020
00:19:24
1592