Thông tin đề

Lưu huỳnh và hiđro sunfua
Lớp

10

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
25/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 270131 - Đoàn Minh Phương 106 9.75 39 17:07 25/04/2020
00:24:05
1592
2 foto 270682 - Duy Nguyễn 105 9.75 39 09:33 27/04/2020
00:34:50
1427
3 foto 269824 - Vũ Hải Đăng 103 9.5 38 22:14 25/04/2020
00:50:00
1544
4 foto 270031 - Ngân Cấn 102 9.5 38 21:45 25/04/2020
00:43:39
1584
5 foto 270867 - Đức Phạm Lê 102 9.5 38 13:55 25/04/2020
00:50:00
1491
6 foto 270851 - Linh Phạm Mai 101 9.5 38 12:03 25/04/2020
00:29:29
4414
7 foto 270652 - Huy Trần 101 9.5 38 15:59 26/04/2020
00:39:10
1525
8 foto 269869 - Hang Hoang 95 9 36 14:46 25/04/2020
00:50:00
7473
9 foto 270223 - Minh Trang 92 9 36 17:24 25/04/2020
00:40:41
1527
10 foto 270697 - Dương Hà Anh 92 9 36 17:29 25/04/2020
00:48:27
1570