Thông tin đề

ĐỀ OFF 2K2 - ĐỀ NC SỐ 15
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
28/04/2020

Giới thiệu đề

Yêu cầu các em nghiêm túc - nỗ lực hết sức làm bài.

Sắp xếp làm liên tục, lúc mạng mạnh, trong 50 phút và tận dụng hết thời gian.

Làm trước 22h00 tối nay, vì muộn hơn sẽ không được tính kết quả nữa !

Đúng 23h00 Thầy đăng file PDF đề để chiều thứ 4 chữa lúc 15h00 - 17h00.

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 257579 - TrangThinh09 100 9.75 39 21:53 28/04/2020
00:38:21
3841
2 foto 268819 - HienKhanh qua liệt môn hoá 98 9.5 38 19:05 28/04/2020
00:40:35
3356
3 foto 119310 - Nghiêm Đạt 98 9.5 38 20:11 29/04/2020
00:41:37
1192
4 foto 268693 - Trần Bách Giang 98 9.5 38 20:05 18/05/2020
00:50:00
6569
5 foto 268713 - phamvuongtue 94 9.5 38 18:47 28/04/2020
00:50:00
4904
6 foto 268789 - hieu dinh 93 9.5 38 16:52 28/04/2020
00:49:53
4632
7 foto 268681 - Quynhtrangnguyen 93 9.25 37 16:27 28/04/2020
00:50:00
5031
8 foto 253529 - Khanh 91 9.25 37 14:44 28/04/2020
00:50:00
6345
9 foto 268966 - caogia 90 9.25 37 20:28 28/04/2020
00:50:00
2824
10 foto 268937 - Mỹ Diệp Nguyễn 90 9.25 37 20:22 28/04/2020
00:50:00
2236