Thông tin đề

Lưu huỳnh đioxit
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
02/05/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 270138 - hoangthaiquy 53 9.5 19 09:54 02/05/2020
00:11:01
1467
2 foto 270851 - Linh Phạm Mai 53 9.5 19 09:02 02/05/2020
00:12:44
4414
3 foto 270867 - Đức Phạm Lê 53 9.5 19 09:46 02/05/2020
00:13:15
1491
4 foto 270866 - Nakunz11 53 9.5 19 21:21 02/05/2020
00:15:13
1320
5 foto 270697 - Dương Hà Anh 53 9.5 19 15:55 02/05/2020
00:20:33
1570
6 foto 270652 - Huy Trần 53 9.5 19 23:18 02/05/2020
00:23:31
1525
7 foto 270031 - Ngân Cấn 53 9.5 19 23:06 02/05/2020
00:24:56
1584
8 foto 269869 - Hang Hoang 53 9.5 19 09:31 02/05/2020
00:27:40
7473
9 foto 270654 - Nguyễn Trung Hiếu 53 9.5 19 17:20 03/05/2020
00:30:00
1437
10 foto 270858 - Tạ Hồng Phong 49 9 18 22:42 03/05/2020
00:06:09
1399