Thông tin đề

09. ESTE - LIPIT (30 CÂU VẬN DỤNG CAO) - ĐỀ 02
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
09/01/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 221857 - Khang Tran 0 0 0 20:02 14/06/2020
00:01:32
1151