Thông tin đề

Axit sunfuric và muối sunfat
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

01:00
11/05/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 270867 - Đức Phạm Lê 87 10 30 15:30 11/05/2020
00:18:17
1491
2 foto 270131 - Đoàn Minh Phương 87 10 30 17:48 11/05/2020
00:26:15
1592
3 foto 269869 - Hang Hoang 87 10 30 18:19 11/05/2020
00:32:14
7473
4 foto 270652 - Huy Trần 83 9.67 29 23:00 11/05/2020
00:27:52
1525
5 foto 270697 - Dương Hà Anh 82 9.67 29 17:50 11/05/2020
00:29:18
1570
6 foto 270851 - Linh Phạm Mai 79 9.33 28 04:36 11/05/2020
00:16:10
4414
7 foto 270223 - Minh Trang 78 9.33 28 17:49 11/05/2020
00:26:45
1527
8 foto 270444 - hienanh1205 76 9 27 22:34 11/05/2020
00:11:58
1423
9 foto 271023 - Đỗ Minh Hiển 76 9 27 20:45 11/05/2020
00:18:08
1341
10 foto 270858 - Tạ Hồng Phong 76 9 27 21:32 11/05/2020
00:27:15
1399