Thông tin đề

LUYỆN TẬP: LIVE PRO - TỔNG ÔN: HC03. Chinh phục bài toán MUỐI AMONI HỮU CƠ
Lớp

12

Số câu

45 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
06/05/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 301223 - LeThiThuyDien 117 8.67 39 13:29 10/06/2021
00:25:53
4211
2 foto 293497 - Quyết Tâm Đậu Đại Học -16 1.78 8 09:10 29/05/2021
00:07:46
2925
3 foto 290810 - thanhly104 15 1.33 6 16:19 09/06/2021
00:24:04
4522
4 foto 316510 - Thỏ Thỏ 0 0 0
-1652348207
1026
5 foto 290656 - nguyenthanhtri237 0 0 0
-1639535964
1078
6 foto 289356 - huuphuc2003 0 0 0
-1624438335
2104
7 foto 290578 - CaoThanhTrucDT 0 0 0
-1624022112
2706
8 foto 292503 - bí ẩn 0 0 0
-1620891815
3507
9 foto 212081 - Dongthianh 0 0 0
-1618329311
6044
10 foto 293245 - KinNgoc12 0 0 0
-1618279383
1349