Thông tin đề

ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2020 MÔN HÓA HỌC - Đề số 10
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
17/05/2020

Giới thiệu đề

Đề thi được Thầy LÊ PHẠM THÀNH biên soạn công phu, theo đúng ma trận đề MINH HOẠ 2020, có tính định hướng và dự đoán cao.

Chúc các em chinh phục thành công đề thi này !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 152558 - Ngọc Huyền 117 10 40 16:41 28/07/2020
00:02:52
8081
2 foto 244719 - hoangvananh10 117 10 40 18:08 26/07/2020
00:04:48
1980
3 foto 284659 - Quỳnh Như 117 10 40 11:35 29/07/2020
00:08:15
2853
4 foto 273232 - Phạm Võ Anh Thắng 117 10 40 09:15 17/05/2020
00:41:29
4777
5 foto 254542 - Đặng Lê Duy 117 10 40 09:19 17/05/2020
00:50:00
3291
6 foto 265891 - toanhkhoa 117 10 40 15:37 31/05/2020
00:50:00
1449
7 foto 269628 - QuynhAnh09 114 9.75 39 09:42 07/08/2020
00:07:58
3628
8 foto 157719 - longvunguyen10 114 9.75 39 21:07 17/05/2020
00:50:00
16724
9 foto 191730 - 01269375448 110 9.5 38 19:54 25/05/2020
00:40:35
4472
10 foto 244311 - Hoàng Anh 108 9.5 38 18:49 20/05/2020
00:50:00
2955