Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.27. Tổng ôn CÁC DẠNG TOÁN TRỌNG TÂM VỀ Fe
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
21/05/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 270274 - Nguyễn Thị Việt Thư 12NC3 57 6 18 03:37 26/06/2021
00:59:59
10986
2 foto 279743 - HaiTram11 39 4.67 14 23:04 06/06/2020
00:56:26
5331
3 foto 300451 - Phạm Quang Tuấn 12H6 0 2.33 7 11:00 05/06/2022
00:00:33
2754
4 foto 282706 - NguyenLinh10 10 1 3 20:16 02/08/2020
00:28:09
2480
5 foto 279651 - VuQuynh10 9 1 3 04:36 05/06/2020
00:17:25
1528
6 foto 185396 - hoanglinh2352001 4 0.33 1 14:46 10/06/2020
00:13:34
3141
7 foto 291310 - NguyenYen12 0 0 0
-1624031801
10272
8 foto 293634 - dothiquynhgiang 0 0 0
-1622563777
3150
9 foto 238344 - Nguyễn Thế Sơn 0 0 0
-1596795736
16610
10 foto 241341 - Jasmine12238 0 0 0
-1594559191
1387