Thông tin đề

ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2020 MÔN HÓA HỌC - Đề số 11
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
07/06/2020

Giới thiệu đề

Đề thi được Thầy LÊ PHẠM THÀNH biên soạn công phu, theo đúng ma trận đề MINH HOẠ 2020, có tính định hướng và dự đoán cao.

Chúc các em chinh phục thành công đề thi này !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 152558 - Ngọc Huyền 114 10 40 20:58 01/08/2020
00:03:55
8081
2 foto 257579 - TrangThinh09 106 9.5 38 20:28 08/06/2020
00:47:27
3841
3 foto 101740 - nobitagnt 106 9.5 38 23:13 07/06/2020
00:50:00
11881
4 foto 157719 - longvunguyen10 102 9.25 37 18:34 08/06/2020
00:50:00
16724
5 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 100 9.25 37 16:04 08/06/2020
00:50:00
9493
6 foto 246198 - Hồ Viễn Triết 100 9 36 09:32 05/08/2020
00:42:05
1644
7 foto 263262 - Quynhanhhmu 100 9 36 23:05 05/07/2020
00:50:00
6268
8 foto 244931 - Nguyễn Diễm 100 9 36 16:30 08/06/2020
00:50:00
7396
9 foto 243900 - Imyen0501 98 9 36 14:43 19/07/2020
00:43:38
15996
10 foto 163035 - Vu Phuong Thao 96 9 36 17:39 11/06/2020
00:50:00
6751