Thông tin đề

Đề SỞ số 22: Thi KSCL - Tỉnh Hà Tĩnh (Lần 3 - 2020)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

17:00
28/06/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 282838 - Trinh Thu 80 10 40 20:52 28/06/2020
00:05:12
2405
2 foto 253385 - Tạ Ngọc Tiến 80 10 40 23:02 28/06/2020
00:05:47
3601
3 foto 264191 - Lê văn san 80 10 40 18:13 28/06/2020
00:17:20
6162
4 foto 157719 - longvunguyen10 80 10 40 00:48 29/06/2020
00:17:29
13659
5 foto 204454 - huuminh24092002 80 10 40 11:24 01/07/2020
00:23:33
1563
6 foto 76567 - HoangMinh 77 9.75 39 18:45 28/06/2020
00:03:41
6796
7 foto 217892 - Hàn Hồng Hạnh 77 9.75 39 21:47 28/06/2020
00:04:02
2243
8 foto 283012 - Nguyễn Huy 77 9.75 39 23:39 28/06/2020
00:06:00
1517
9 foto 267164 - Viennguyen2002 77 9.75 39 20:55 01/07/2020
00:08:18
8282
10 foto 241128 - Dương Tuấn 77 9.75 39 10:10 04/07/2020
00:21:44
13571