Thông tin đề

Đề CHUYÊN số 40: THPT Chuyên ĐH Vinh (Lần 2 - 2020)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

11:00
29/06/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227581 - lenukhanhhuyen 104 10 40 05:30 30/06/2020
00:10:46
7518
2 foto 268819 - Hien Khanh 104 10 40 20:14 29/06/2020
00:33:21
2221
3 foto 243900 - Imyen0501 104 10 40 17:31 29/06/2020
00:41:30
11061
4 foto 282838 - Trinh Thu 101 9.75 39 21:01 29/06/2020
00:14:44
2405
5 foto 249109 - hoanganh234 101 9.75 39 20:43 29/06/2020
00:38:55
3163
6 foto 253529 - Khanh 99 9.75 39 15:31 29/06/2020
00:34:36
3301
7 foto 268713 - phamvuongtue 99 9.75 39 21:32 30/06/2020
00:47:01
2025
8 foto 268692 - Trần Trọng Quang 99 9.75 39 21:06 29/06/2020
00:48:57
2152
9 foto 204454 - huuminh24092002 98 9.5 38 05:40 02/07/2020
00:27:39
1563
10 foto 238344 - ong oi mk nick ly la gi 97 9.5 38 17:39 29/06/2020
00:50:00
9471