Thông tin đề

Đề số 52: Cụm THPT Hoàn Kiếm - Hai Bà Trưng (Hà Nội - 2020)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
30/06/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227581 - lenukhanhhuyen 80 10 40 17:43 03/07/2020
00:16:17
9990
2 foto 244703 - nguyễn minh 80 10 40 17:06 30/06/2020
00:22:47
11974
3 foto 282878 - Phương Uyên 80 10 40 19:04 01/07/2020
00:23:47
2500
4 foto 245015 - tientien 80 10 40 22:33 30/06/2020
00:28:05
4884
5 foto 268681 - Quynhtrangnguyen 80 10 40 11:10 01/07/2020
00:33:04
5031
6 foto 217892 - Hàn Hồng Hạnh 80 10 40 19:02 30/06/2020
00:33:05
3156
7 foto 241267 - Nguyen Tien Anh 80 10 40 17:09 30/06/2020
00:34:04
6013
8 foto 268680 - emyeuhoahoc 80 10 40 18:52 09/07/2020
00:38:19
4594
9 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 12NC3 80 10 40 19:28 30/06/2020
00:39:37
13105
10 foto 268758 - quangtn134 80 10 40 19:04 30/06/2020
00:39:39
4236