Thông tin đề

Đề SỞ số 30: Thi KSCL - Tỉnh Tiền Giang (Mã 397 - 2020)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

17:01
07/07/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 253378 - Tran Ho Thao Nhi 82 9.75 39 11:32 12/07/2020
00:04:35
2416
2 foto 268725 - Vũ Thành Trung 79 9.5 38 15:57 18/07/2020
00:32:42
4414
3 foto 244104 - Tiểu Hỏa Long 77 9.5 38 17:20 08/07/2020
00:04:52
3451
4 foto 251896 - Hạ Trắng 77 9.5 38 23:33 08/07/2020
00:07:11
5986
5 foto 245015 - tientien 77 9.5 38 22:25 07/07/2020
00:38:52
4884
6 foto 263262 - Quynhanhhmu 77 9.5 38 22:36 07/07/2020
00:40:18
6268
7 foto 282838 - Trinh Thu 77 9.5 38 08:18 08/07/2020
00:44:28
6735
8 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 77 9.5 38 22:15 07/07/2020
00:50:00
11592
9 foto 243900 - Imyen0501 77 9.5 38 20:32 07/07/2020
00:50:00
15996
10 foto 274832 - Gumball Watterson 77 9.25 37 20:58 09/07/2020
00:50:00
3890