Thông tin đề

ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2020 MÔN HÓA HỌC - Đề số 12
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

21:00
15/07/2020

Giới thiệu đề

Đề thi được Thầy LÊ PHẠM THÀNH biên soạn công phu, theo đúng ma trận đề MINH HOẠ 2020, có tính định hướng và dự đoán cao.

Chúc các em chinh phục thành công đề thi này !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 253529 - Khanh 125 10 40 23:19 15/07/2020
00:05:20
6345
2 foto 152558 - Ngọc Huyền 125 10 40 19:43 31/07/2020
00:05:44
8081
3 foto 268702 - bmquan 125 10 40 09:09 17/07/2020
00:06:25
2345
4 foto 276090 - Khang Lương 122 9.75 39 11:50 30/07/2020
00:02:47
2034
5 foto 239892 - NhungNguyenGV 121 9.75 39 10:31 07/08/2020
00:07:37
3442
6 foto 264820 - phamquanghung2002mc 121 9.75 39 23:37 15/07/2020
00:26:03
5613
7 foto 227787 - fa 121 9.75 39 23:54 15/07/2020
00:49:42
9631
8 foto 230278 - Nguyễn Quang Anh 120 9.75 39 14:42 17/07/2020
00:03:19
5272
9 foto 257579 - TrangThinh09 120 9.75 39 22:50 15/07/2020
00:42:53
3841
10 foto 273232 - Phạm Võ Anh Thắng 120 9.75 39 20:15 16/07/2020
00:47:06
4777