Thông tin đề

ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2020 MÔN HÓA HỌC - Đề số 14
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

21:00
24/07/2020

Giới thiệu đề

Đề thi được Thầy LÊ PHẠM THÀNH biên soạn công phu, theo đúng ma trận đề MINH HOẠ 2020, có tính định hướng và dự đoán cao.

Chúc các em chinh phục thành công đề thi này !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 239892 - NhungNguyenGV 120 10 40 21:35 07/08/2020
00:04:44
3442
2 foto 268708 - 3333 120 10 40 19:34 27/07/2020
00:16:38
2616
3 foto 253529 - Khanh 120 10 40 15:56 28/07/2020
00:26:43
6345
4 foto 264820 - phamquanghung2002mc 116 9.75 39 17:29 27/07/2020
00:42:19
5613
5 foto 268795 - Lưu Minh Đức 112 9.5 38 17:26 28/07/2020
00:50:00
3206
6 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 111 9.5 38 06:42 25/07/2020
00:47:24
9493
7 foto 244097 - lvhk091001 111 9.5 38 21:15 25/07/2020
00:50:00
8963
8 foto 273232 - Phạm Võ Anh Thắng 110 9.5 38 09:56 28/07/2020
00:24:35
4777
9 foto 157719 - longvunguyen10 110 9.5 38 01:21 25/07/2020
00:43:57
16724
10 foto 239408 - Gly Ala Ala 110 9.5 38 21:13 04/08/2020
00:49:58
9587