Thông tin đề

Đề CHUYÊN số 53: THPT Chuyên Vĩnh Phúc (Thi thử tốt nghiệp - Lần 3)
Lớp

12

Số câu

8 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

15:00
30/07/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 248306 - thanhthanh17032001 20 10 8 15:21 30/07/2020
00:00:55
7915
2 foto 110338 - Phan Bao Anh 20 10 8 09:45 01/08/2020
00:00:56
1811
3 foto 241400 - Nguyễn Trà Giang 20 10 8 17:35 01/08/2020
00:01:37
2132
4 foto 111384 - addghlalala 20 10 8 16:08 28/07/2020
00:01:41
3044
5 foto 268713 - phamvuongtue 20 10 8 16:34 01/08/2020
00:01:43
4904
6 foto 264820 - phamquanghung2002mc 20 10 8 19:21 30/07/2020
00:01:50
5613
7 foto 222539 - Thắng Lộc 20 10 8 17:52 31/07/2020
00:01:58
7318
8 foto 284768 - hahaha 20 10 8 08:55 02/08/2020
00:02:28
4018
9 foto 253529 - Khanh 20 10 8 16:00 28/07/2020
00:02:31
6345
10 foto 284714 - Hoàn Best Riven 20 10 8 01:28 03/08/2020
00:02:41
2710