Thông tin đề

ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2020 MÔN HÓA HỌC - Đề số 15
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
27/07/2020

Giới thiệu đề

Đề thi được Thầy LÊ PHẠM THÀNH biên soạn công phu, theo đúng ma trận đề MINH HOẠ 2020, có tính định hướng và dự đoán cao.

Chúc các em chinh phục thành công đề thi này !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 284659 - Quỳnh Như 106 10 40 22:23 06/08/2020
00:04:30
2853
2 foto 230278 - Nguyễn Quang Anh 106 10 40 10:59 29/07/2020
00:08:29
5272
3 foto 268726 - Thanh Trà Phạm 106 10 40 11:46 28/07/2020
00:19:13
5327
4 foto 244062 - duongquynh0901 103 9.75 39 17:32 05/08/2020
00:09:55
13160
5 foto 268758 - quangtn134 103 9.75 39 16:48 03/08/2020
00:41:14
4236
6 foto 238344 - Nguyễn Thế Sơn 102 9.75 39 17:50 27/07/2020
00:33:49
16610
7 foto 254542 - Đặng Lê Duy 101 9.75 39 10:03 28/07/2020
00:47:31
3291
8 foto 239408 - Gly Ala Ala 101 9.75 39 22:55 04/08/2020
00:48:37
9587
9 foto 278546 - hương nguyễn 100 9.75 39 23:44 28/07/2020
00:13:27
1846
10 foto 276090 - Khang Lương 100 9.75 39 20:28 01/08/2020
00:38:11
2034