Thông tin đề

ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2020 MÔN HÓA HỌC - Đề số 16
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

17:00
29/07/2020

Giới thiệu đề

Đề thi được Thầy LÊ PHẠM THÀNH biên soạn công phu, theo đúng ma trận đề MINH HOẠ 2020, có tính định hướng và dự đoán cao.

Chúc các em chinh phục thành công đề thi này !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 206104 - Blouse Trắng 13A 114 9.75 39 16:22 02/08/2020
00:39:37
2844
2 foto 118347 - duynam3802 111 9.5 38 14:23 06/08/2020
00:45:56
5772
3 foto 226060 - nguyen huy 110 9.5 38 07:57 30/07/2020
00:50:00
8606
4 foto 284694 - ledangdang2 109 9.5 38 16:30 05/08/2020
00:06:29
1731
5 foto 63786 - Phước Khải 109 9.5 38 18:30 29/07/2020
00:30:03
1787
6 foto 201923 - Lê Lan Anh 109 9.5 38 16:44 30/07/2020
00:37:21
4322
7 foto 270590 - ducthien2k2 108 9.5 38 21:53 06/08/2020
00:03:53
2590
8 foto 157719 - longvunguyen10 107 9.25 37 22:07 29/07/2020
00:49:09
16724
9 foto 243900 - Imyen0501 106 9.25 37 17:28 30/07/2020
00:41:03
15996
10 foto 244097 - lvhk091001 105 9.25 37 22:46 29/07/2020
00:22:09
8963