Thông tin đề

Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề ĐẶC BIỆT 01
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

21:00
19/06/2023

Giới thiệu đề

Đề thi được biên soạn theo ma trận đề thi THPT QG 2020, với 60% Nhận biết - Thông hiểu và 40% VD - VDC, được xếp theo thứ tự độ khó tăng dần.

Các em nên bám sát 10 đề luyện TỐC ĐỘ - PHẢN XẠ hàng ngày, đồng thời ôn tập lại ngay kiến thức tương ứng câu còn sai/yếu để yên tâm chiếm trọn điểm LÝ THUYẾT !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 263570 - Huyen 127 9.75 39 18:15 01/08/2020
00:26:12
2615
2 foto 268674 - Đức Minh 124 9.5 38 19:43 01/08/2020
00:24:23
6033
3 foto 268926 - dương nguyễn 123 9.5 38 10:07 01/08/2020
00:14:26
4083
4 foto 265805 - ThanhThao09 122 9.5 38 11:39 01/08/2020
00:20:24
2538
5 foto 268681 - Quynhtrangnguyen 122 9.5 38 21:14 01/08/2020
00:30:00
5031
6 foto 87819 - Nguyễn Đạt 121 9.5 38 22:35 01/08/2020
00:16:15
5329
7 foto 268693 - Trần Bách Giang 121 9.5 38 10:59 01/08/2020
00:17:10
6569
8 foto 157719 - longvunguyen10 121 9.5 38 22:35 31/07/2020
00:17:38
16724
9 foto 268695 - Ankhanhvu 121 9.5 38 11:26 01/08/2020
00:20:55
5497
10 foto 263039 - Trần Huỳnh An 121 9.5 38 21:27 01/08/2020
00:21:27
5283