Thông tin đề

ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2020 MÔN HÓA HỌC - Đề số 17
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

17:00
03/08/2020

Giới thiệu đề

Đề thi được Thầy LÊ PHẠM THÀNH biên soạn công phu, theo đúng ma trận đề MINH HOẠ 2020, có tính định hướng và dự đoán cao.

Chúc các em chinh phục thành công đề thi này !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 157719 - longvunguyen10 122 10 40 01:54 04/08/2020
00:50:00
16724
2 foto 240663 - PhanQuynh1603 119 9.75 39 11:53 06/08/2020
00:04:14
4375
3 foto 262944 - Vĩnh Kha 119 9.75 39 20:43 06/08/2020
00:05:57
2511
4 foto 264820 - phamquanghung2002mc 118 9.75 39 08:23 04/08/2020
00:45:36
5613
5 foto 268926 - dương nguyễn 118 9.75 39 20:58 03/08/2020
00:45:38
4083
6 foto 189738 - Bảo Châu 116 9.75 39 21:12 03/08/2020
00:44:16
2050
7 foto 268819 - HienKhanh qua liệt môn hoá 116 9.5 38 07:42 04/08/2020
00:28:03
3356
8 foto 244719 - hoangvananh10 115 9.5 38 06:43 04/08/2020
00:20:29
1980
9 foto 273232 - Phạm Võ Anh Thắng 114 9.5 38 10:02 04/08/2020
00:44:59
4777
10 foto 253529 - Khanh 114 9.5 38 10:38 04/08/2020
00:49:06
6345