Thông tin đề

Đề CHUYÊN số 53: THPT Chuyên Vĩnh Phúc (Thi thử tốt nghiệp - Lần 3)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
05/08/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 285036 - Đức Vũ 80 10 40 21:05 05/08/2020
00:02:31
1447
2 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 80 10 40 16:56 05/08/2020
00:03:06
9663
3 foto 253377 - Chán 80 10 40 08:00 05/08/2020
00:03:15
2698
4 foto 280884 - Tạ Bách 80 10 40 08:02 05/08/2020
00:03:28
2718
5 foto 244719 - hoangvananh10 80 10 40 07:37 05/08/2020
00:03:44
1980
6 foto 268939 - Lê Hải Đăng 80 10 40 18:54 05/08/2020
00:04:32
2870
7 foto 268789 - hieu dinh 80 10 40 16:11 05/08/2020
00:19:36
4632
8 foto 239839 - duybinhngo 80 10 40 22:02 05/08/2020
00:29:34
1080
9 foto 78066 - Điểm chán chả thèm nói 80 10 40 07:17 05/08/2020
00:34:49
13970
10 foto 268713 - phamvuongtue 80 10 40 16:16 05/08/2020
00:47:22
4904